Skupiny a společenství

V rámci farnosti se pravidelně scházejí tato společenství:

Modlitby matek

Společenství se schází v sále kláštera vždy v pondělí ve 20 h nebo ve čtvrtek v 15.30 h.


Mariina legie

Společenství se schází v sále kláštera ve čtvrtek v 19 h.

 

Mariánské večeřadlo

společenství se schází první sobotu v měsíci po mši sv. v 8 h v kapli kostela.