11. neděle během roku                    16. 6. 2024


 Svátky a památky:

  • V sobotu bude památka sv. Aloise Conzagy, řeholníka

  • Příští neděle bude 12. během roku


Aktuální oznámení:

  • Zítra v pondělí v 19 h bude úklid kostela. Díky všem, kdo přicházejí pomoci.

  • V pondělí od 20 hodin můžete na Yuotube kanále biskupství sledovat další online setkání s biskupem Tomášem nazvané Live s biskupem.


  • V sobotu v našem kostele uzavřou sňatek pan Václav Krliš a slečna Štěpánka Plzáková.

  • Příští neděli 23. 6. v 15 h pořádá Farní charita další setkání Čaj o třetí. Hostem bude paní Mgr. Marta Vacková, zakladatelka a ředitelka společnosti RUAH, která se podělí o zážitky ze svého loňského putování do Santiaga de Compostela. Loni u nás měla přednášku o doprovázení těžce nemocných pacientů. Setkání se uskuteční v sále našeho kláštera. Těšíme se na Vaši návštěvu.

  • Naše farnost pořídila stan, který je postaven vedle sakristie na zahradě, využijte hezké počasí a tuto příležitost k setkání u kávy nebo čaje. Všichni jsou srdečně zváni!


  • Připomínáme, že stále máte možnost vyplnit synodní dotazník, který naleznete na webu biskupství. V tištěné podobě si můžete dotazník vyzvednout v sakristii nebo ve farní kanceláři. Touto formou má každý, kdo chce, možnost se vyjádřit k otázkám projednávaným na diecézní synodě. Biskup Tomáš o vyplnění velmi prosí a povzbuzuje k němu.

Do příštího týdne přejeme Boží požehnání!