Pravidelné bohoslužby

Mše svaté

NEDĚLE: 7.30; 9.00; 18.00     (10.30 každou první a třetí neděli v měsíci pro rodiče s dětmi)

PO - PÁ:   18.00

SOBOTA:  18.00    (8.00 jen každou první sobotu v měsíci)


Svátost smíření

půl hodiny před každou mší svatou


Večerní chvály

každý den po večerní mši svaté


Eucharistická adorace

pátek po večerních chválách, cca v 19 h v zimní kapli

Farní kancelář

Pondělí:                 14 - 16

Středa:     9 - 11   14 - 16

Pastorační asistentka: Mgr. Kristýna Lisacová

Setkání v jinou dobu můžete osobně domluvit s knězem.

Bratři ve společné duchovní správě farnosti

P. Vojtěch Soudský OP, moderátor společné duchovní správy

P. Antonín Krasucki OP, člen společné duchovní správy