KOSTEL PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ

Stavba kostela Panny Marie Růžencové je spojena se zřízením nové farnosti na Pražském předměstí a s návratem dominikánů do Plzně r. 1908. Byla zahájena 1. 5. 1912, dokončena byla posvěcením, které provedl dne 30. 10. 1913 pražský arcibiskup Lev kardinál Skrbenský. První mše svatá zde byla sloužena dne 1. listopadu roku 1913. Na hlavním oltáři byl jen svatostánek, na bočních jen oltářní kameny. Kostel byl ještě bez lavic. 

Kostel je zbudován ve slohu baziliky. Je trojlodní s příčnou lodí a kaplovými přístavbami. Prostřední loď je oddělena od bočních sloupy, které nesou postranní galerie a rozšiřuje se v příčnou loď, do níž ústí 12m široký presbytář.  Kostel je dlouhý 55,27 m, příčná loď je 24 m široká. Výška kostela od podlahy ke kazetovému stropu je 13 m. 

Věž kostela je vysoká 56,75m. Je opatřena hodinami z roku 1923. Na věži jsou tři zvony. Jmenují se Dominik, Václav (1952) a Josef . Architektonicky velmi hodnotný kostel s klášterem postavený pod vlivem německé moderny a doznívající secese byl 7. 4. 1999 prohlášen za kulturní památku.