Farní charita

se schází v úterý v 17 h v sále kláštera. Kontaktní osoba: Ing. Marta Ovsjannikova. Na činnost farní charity lze pravidelně přispět vždy poslední neděli v měsíci v sakristii po mši sv.


Čaj o třetí

Jednu neděli v měsíci (většinou ke konci měsíce) pořádá farní charita setkání se zajímavými hosty.


Návštěva charitních domovů

Vždy před Vánocemi a Velikonocemi pořádá farní charita návštěvu klientů charitních zařízení: Domova sv. Aloise, Domova sv. Alžběty, Domova sv. Zity a Hospice sv. Lazara.


Pouť na Planiny do lesní kaple sv. Vojtěcha

u Nebílovského Borku. Vždy v neděli po svátku sv. Vojtěcha.