O co můžete požádat 

Svatba 

Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný, kontaktujte kněze 3 měsíce dopředu.

Zpověď nebo rozhovor

Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou. V jinou dobu je třeba si setkání domluvit s knězem osobně.

Návštěva nemocných

Návštěvu nemocného doma můžete domluvit s knězem, právě tak návštěvu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení

Požehnání bytu

Můžete požádat kněze o požehnání domu nebo bytu.

Pohřeb

Pohřeb v kostele nebo účast kněze na rozloučení v obřadní síni můžete domluvit ve farní kanceláři.

Kontakt:

P. Vojtěch Soudský OP, moderátor společné duchovní správy, mail: vojtech@op.cz   tel. 724 320 065

P. Antonín Krasucki OP, člen společné duchovní správy, mail: antonin@op.cz   tel. 724 215 760