Rok modlitby

02.05.2024

Od Velkého jubilea 2000 uplyne brzo čtvrt století a stojíme před dalším řádným jubileem 2025. Papež František chtěl, aby rok 2024 byl duchovní přípravou a proto jej vyhlásil rokem modlitby. Nejde o pořádání velkých akcí, ale spíše o zintenzívnění života modlitby. Jednotlivé diecéze jsou vyzvány, aby v tomto roce podporovaly ústřední postavení individuální a společné modlitby.

"V tomto období příprav se již těším, že rok 2024, který Jubileu předchází, bude zasvěcen velké "symfonii" modliteb."
"Stručně řečeno, intenzivní rok modliteb, ve kterém by se srdce měla otevřít, aby přijala plnost milosti a učinila "Otče náš", modlitbu, kterou nás učil Ježíš, životním programem všech jeho učedníků."
"Prosím vás, abyste zintenzivnili svou modlitbu, abyste prožili tento čas milosti a zakusili sílu Boží naděje."