Květnové soboty v roce modlitby

02.05.2024

Každou květnovou sobotu při večerní mši svaté bude tematické kázání na téma: Maria - učitelka modlitby. V sobotu 4. 5. bude kázat P. Hyacint OP na téma "Maria, která naslouchá". 11. 5. P. Antonín OP na téma "Maria, která chvalozpěvem velebí", 18. 5. P. Ludvík na téma: "Maria, která s apoštoly setrvává v modlitbě" (svatodušní vigilie) a 25. 5. P. Vojtěch na téma: "Maria, která se starostlivě přimlouvá v Káně".