Květen v roce modlitby

02.05.2024

V roce modlitby zveme k prožití měsíce května. O všedních dnech bude vždy večerní mše sv. v 18 h bez kázání, po ní krátké čtení úryvku z knihy Romana Guardiniho "O modlitbě" a bude následovat modlitba mariánských litanií. Každou květnovou sobotu bude večerní mše sv. s tematickým kázáním "Maria – učitelka modlitby", po mši sv. loretánská litanie a nešpory. O nedělích bude modlitba mariánských litanií po farní mši sv. v 9 h.