Jak zabít Ježíše? Zneužití moci, zneužívání a násilí v Bibli

02.05.2024

V nakladatelství Krystal OP vyšla nová kniha od Philippa Lefevbra OP s názvem "Jak zabít Ježíše? Zneužití moci, zneužívání a násilí v Bibli", z francouzštiny přeložil P. Hyacint Ullman OP. Tato kniha není jen jakousi ilustrací několika biblických textů týkajících se násilí, zneužívání či znásilnění, a to především v církvi.Jedná se o biblické rozjímání, které chce teologicky objasnit – způsobem, jejž používá samo Písmo –, co se děje, když ke zneužívání dochází, když o něm víme, a přesto je zamlčujeme, panuje-li tíživé ticho, nenaslouchá se obětem a zakazuje se jim mluvit, a když osoby, které toto jednání oznamují, jsou veřejně ostouzeny, napadány a umlčovány. Tehdy se znovu začíná odehrávat velké drama utrpení, jehož se účastní nesčetné množství aktérů a jež uvádí do pohybu staleté procesy mlčenlivého zatajování skutečnosti, zastrašování a podobných vnitrocírkevních praktik. Toto vše není jen nějakým bolestným a marginálním plodem instituce, která by se jinak těšila dobrému zdraví, ale ztělesněním toho, co se uskutečňuje v liturgii eucharistické oběti: umlčovaný a potupený nevinný, který byl zavražděn, vstává z mrtvých a přichází soudit živé a mrtvé.

Philippe Lefebvre OP (* 1960) je francouzský dominikán a biblista, profesor Starého zákona na Katolické teologické fakultě Univerzity ve Fribourgu ve Švýcarsku. Do řádu vstoupil v roce 1991, kněžské svěcení přijal v roce 1997. V lednu 2021 ho papež František jmenoval členem Papežské biblické komise.                (zdroj: Krystal OP)

Záznam debaty s autorem a překladatelem knihy, která proběhla v pražském klášteře u sv. Jiljí 24. 4. naleznete zde