35. výročí úmrtí P. Jakuba Zemka OP

25.06.2024

Ve středu 26. 6. 2024 uplyne 35. let od úmrtí našeho spolubratra P. Jakuba Antonína Zemka OP. V Plzni působil více než rok jako kaplan a půl roku strávil v Borské věznici...

V září 1931 byl přijat do noviciátu v Olomouci. 28. 9. 1935 složil slavné sliby v Olomouci, 4. 7. 1937 tam přijal kněžské svěcení.  1938 asignován do Znojma a ustanoven kaplanem u sv. Kříže. 1939 asignován do Plzně jako kaplan, v únoru 1941 do Prahy.

Za války pomáhal odbojářům. V roce 1948 byl jako první z kněží odsouzen k 18 letům vězení pro odhalování volebních machinací na Znojemsku. Prošel věznicemi v Plzni na Borech, na Mírově, Pankráci, v Ilavě, Leopoldově a Valdicích. Svůj nekompromisní postoj si zachoval i během věznění a byl za to mnohokrát trestán. Po propuštění na svobodu pracoval v civilním zaměstnání v Brně. V roce 1968 se aktivně zapojil do činnosti organizace politických vězňů a do obnovování činnosti dominikánského řádu. Vypomáhal v brněnských kostelích. Zemřel 26. 6. 1989 v Brně ve věku 75 let, 57 let slibů.


Více info: