10. neděle během roku                    10. 6. 2024

 Svátky a památky:

  • V úterý památka sv. Barnabáše, apoštola
  • Ve čtvrtek památka sv. Antonína Paduánského, kněze a učitele církve
  • V sobotu nez. památka sv. Víta, mučedníka
  • Příští neděle bude 11. během roku


Aktuální oznámení:

  • Po celý dnešní den jste srdečně zváni na klášterní zahradu, kde probíhá víkend otevřených zahrad.
  • Dnes v 18 h v KVK Centru na Malešické ulici proběhne benefiční koncert pro Hospic sv. Lazara.
  • Připomínáme, že stále máte možnost vyplnit synodní dotazník, který naleznete na webu biskupství. V tištěné podobě si můžete dotazník vyzvednout v sakristii nebo ve farní kanceláři. Touto formou má každý, kdo chce, možnost se vyjádřit k otázkám projednávaným na diecézní synodě. Biskup Tomáš o vyplnění velmi prosí a povzbuzuje k němu.

Do příštího týdne přejeme Boží požehnání!